Jashn-e-Gausul Azam 2014
Sufi Mohammed Sibgatullah Shah Iftekhari Qadri Chishti

Topics:
  1. "AAalayhim wala hum yahzanoona"
    ki tashreeh
  2. Gaus paak ke viladat ki peshan gohi
  3. Martaba-e-Gaus-e-Aazm
  4. "Mera Qadam tamam Oliya Allah ki 
    gardan par hai" ki tashreeh

Jashn-e-Gausul Azam 2014 ke khaas mauke aur logo ki
khaas farmayish par Sufi Mohammed Sibgatullah Shah
Iftekhari Qadri ka Bayan 10th March 2014 ko rakha gaya.

sample videos of this DVD are shown below
people
Faqeeri aur Badshahi

Hadees Mohammed S.A.W :
"Ala fakhrun faqri wa faqra minn"
Mujhe faqiri par fakhr hai aur faqir mujhse hai.

Tamanna Dard-e-Dil ki ho to khidmat kar Faqeero'n ki !
Nahi'n milta ye Gauhar baadshaho'n k khazeeno'n mein !
~ Allama Iqbal

Jis k Dil me duniya ki Mohabbat hai uska Dil Murda Dil hai
Aise Murda Dil logo se bacho.
~ Sarkar Gausul-Azam Dastageer

Place your order